Chính sách bảo mật

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về từ chối trách nhiệm của trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại Liên lạc
Lời phủ nhận cho http://www.rescatame.eu/:Tất cả thông tin trên trang web này được xuất bản với thiện ý và Chỉ nhằm mục đích thông tin. Http://www.rescatame.eu/ không thực hiện bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện theo thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (http://www.rescatame.eu/) là hoàn toàn chịu rủi ro của bạn. Http://www.rescatame.eu/ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.
Tất cả các thông tin trên trang web này được xuất bản với thiện ý và vì mục đích thông tin chung. Http://www.rescatame.eu/ không thực hiện bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, Độ tin cậy và tính chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện theo thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (http://www.rescatame.eu/) là hoàn toàn chịu rủi ro của bạn. Http://www.rescatame.eu/ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.
Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách làm theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài như vậy. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp liên kết chất lượng tới các trang web hữu ích và đạo đức, chúng tôi không kiểm soát nội dung và tính chất của các trang web này. Các liên kết tới các trang web khác không ngụ ý một đề xuất cho tất cả nội dung tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã “xấu”.
Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, Các trang web khác có thể có các chính sách bảo mật và các điều khoản riêng biệt khác ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Hãy đảm bảo kiểm tra Chính sách bảo mật của các trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.
Đồng ý
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.
Cập nhật
Khước từ này được cập nhật lần cuối vào: Thứ tư, 13 tháng 4 năm 2016
• Nếu chúng ta cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi này sẽ được đăng ở đây. Đồng ý Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó. Cập nhật Khước từ này được cập nhật lần cuối vào: Thứ tư, 13 tháng 4 năm 2016 • Nếu chúng ta cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi này sẽ được đăng ở đây. Đồng ý Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó. Cập nhật Khước từ này được cập nhật lần cuối vào: Thứ tư, 13 tháng 4 năm 2016 • Nếu chúng ta cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi này sẽ được đăng ở đây.